Bredare väg utreds vidare

Trafikverkets planer på att bredda väg 155 till Öckerö har fått okej.

Göteborgs stad trycker på att separata bussfiler ska utformas så att bussar kommer fram snabbt i rusningstid, på morgonen mot Göteborg och på eftermiddagen mot färjeläget på Lilla Varholmen.

Konsekvenser för dem som bor intill vägen bör studeras närmare och analyser av förväntat buller bör styra vilka filer som blir bussfiler, skriver Göteborgs stad till Trafikverket.