Bullret vid Säve flyplats inte avgjort

Den segdragna processen om bullernivåerna vid Säve flygplats fortsätter.

Detta står klart sedan bolaget Cityflygplatsen i Göteborg överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom till Högsta domstolen.

Cityflygplatsen anser att samma bullervillkor bör gälla vid Säve som på Bromma flygplats och menar att överdomstolen lämnat motstridiga besked i de båda ärendena.