Lex Maria anmälan om kejsarsnitt

Sahlgrenska universitetssjukhuset anmäler till Socialstyrelsen att en kvinna som genomgått ett kejsarsnitt började blöda kraftigt efter ingreppet

När kvinnan låg på uppvakningsavdelningen upptäcktes att hon inte mådde bra. Hon operererades och man hittade två och en halv liter blod i buken, som kom från en blödning i livmodern.

Enligt lex Maria-anmälan hade vården på BB-avdelningen inte varit tillräcklig.