Revisioner hittar inte mutor

1:29 min

Revisionsrapporterna som Göteborgs stad beställt sedan avslöjandet om mutor bland kommunala tjänsteman, hjälper inte kommunen att komma åt myglet i Göteborg. Det säger Nils-Eric Schultz, statsåklagare på Riksenheten mot korruption.

– Jag kan nog säga att alla rapporter inte utmynnat i så mycket. Man ser och går igenom ett stort antal fakturor och när man gör det ser man inte mycket konstigheter. Det jag menar är att när man gör en revision måste man ut på fältet och se om uppgifterna på fakturorna stämmer genom att åka ut och titta på till exempel fastigheten.

Efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande om mutor bland tjänstemän i Göteborg har kommunen flera gånger anlitat externa revisorer som ett sätt att komma åt problemet. Resultatet har varit flera rapporter som visat brister i kommunala rutiner, men inte mer än så. Några oegentligheter har aldrig hittats. Trots att det i nuläget pågår tolv ärenden rörande mutbrott.

Men enligt Nils-Eric Schultz, statsåklagare vid Riksenheten mot korruption, är det ingen överraskning. Revisorerna som Göteborgs stad anlitat granskar fakturor och ekonomi, men tittar inte närmare på om kommunen verkligen fått vad kommunen betalat för.
– Eftersom kommunen inte sagt till att revisorerna ska ut och titta på fastigheterna finns inte det med i uppdraget, och då kommer det inte heller med i rapporten. Vill man gå till botten med detta så kanske man ska anlita någon konsult som kan granska jobben.