Pengar för forskning om båtbottenfärger

Havs- och vattenmyndigheten ger länsstyrelsen i Västra Götaland 100 000 kronor för att kartlägga spridningen av tennorganiska bottenfärger - från småbåtshamnar till vattenmiljön.

Myndigheten menar att projektet bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet - Giftfri miljö.