Sverige

Högsta domstolen sänker straff för knarkbrott

Högsta domstolen (HD) sänker straffen för två personer som fällts för att hanterat drogen MPDV.

Svea hovrätt dömde en 34-årig kvinna och en 29-årig man till sju respektive åtta års fängelse. De fälldes bland annat för grov narkotikasmuggling.

HD lindrar nu brottsrubriceringarna och sänker straffen till ett respektive 1,5 års fängelse. Enligt HD ska MDVP jämställas med amfetamin i farlighet och inte med ecstasy, som har ett högre straffvärde.

TT