Förebyggande arbete minskar bränder

1:38 min

För fjärde året i rad minskar skolbränderna i Storgöteborg. En av orsakerna kan vara att räddningstjänsten fokuserat på förebyggande arbete bland annat med alla femteklasser i skolan de senaste åren.

Franska skolans femteklass är på besök på Gårda brandstation och brandmännen Daniel Dufke och Christian Berlin visar kläderna i omklädningsrummet där det luktar lite brandrök. En av de som är där är Francis Engvall.

– Vi ska lära oss mer om vad man ska göra när det blir brand, de berättar allt möjligt till exempel hur fort det går, säger han.

Det är oftast i högstadiet det brinner därför tror räddningstjänsten på att träffa barnen innan de börjar där.

Vad tycker du själv om eld och brand?

– Det är roligt att experimentera med men det är farligt också om det händer något.

Vad gör du när du experimenterar då?

– Jag tar en bit papper och ett förstoringsglas och så håller jag mot solen och så börjar det glöda lite, det börjar brinna också. Jag ska nog sluta med det.

Och räddningstjänsten ser ut att ha lyckats. Även om statistiken på bränder i skolan går upp och ner så har bränderna i skolan de senaste fyra åren halverats. Men Pernilla Alsterlind på räddningstjänsten som jobbar just med åtgärder mot anlagda bränder tror inte att det bara är deras förtjänst.

– I och med att det är ett problem som är sammansatt, som är beroende av många olika orsaker. Det är ju skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst som tillsammans kan minska det här. Vi har blivit bättre på att samverka så jag tror att tillsammans har vi gjort detta.

Jonna Burén
jonna.buren@sr.se