Mycket film för pengarna

Filmintresserade i Västra Götalandsregionen får mycket för skattepengarna.

Det här konstateras i en ny utredning som regionen har låtit göra.

Sjuttioåtta miljoner kronor satsas varje år på filmområdet och merparten går till Film i Väst och Filmfestivalen i Göteborg.

Men utredningen konstaterar också att filmpolitiken kan bli ännu tydligare liksom också rollfördelningen mellan dom inblandade parterna.