Läkares alkoholvanor styr patientråd

Distriktsläkare som själva dricker mer är också generösare i sina rekommendationer till patienter, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Kön spelar också roll. Medan manliga storkonsumenter manas till minskat drickande får kvinnorna oftare rådet att sluta helt.

Nio av tio av läkare i studien sätter gränsen för säker alkoholkonsumtion lägre än Folkhälsoinstitutets rekommendation på max 14 standardglas i veckan för män och 9 för kvinnor.