Nedlagd förundersökning mot idrottsledare

Förundersökningen mot den idrottsledare i Göteborg som misstänkts för sexuellt ofredande av minderåriga och som P4 Göteborg berättat om tidigare, har lagts ner av åklagare.

Det var i början av september som en idrottsledare först misstänktes för att sexuellt ofredat en minderårig och idrottsledaren tog "time-out" från idrottsklubben. Något senare kom ytterligare en liknande anmälan och åklagare startade en förundersökning. Personen som också är anställd på en skola blev omedelbart avstängd från arbetsplatsen, arbetsbefriad med lön.

Nu lägger alltså åklagare ner förundersökningen och säger till P4 Göteborg att orsaken är att brottet inte går att bevisa i det ena fallet och i det andra att misstankarna, enligt lagen är för gamla för att prövas. Preskriptionsgränsen för det aktuella brottet är fem år, enligt åklagare. Enligt vad P4 Göteborg erfar så ligger de anmälda händelserna långt bak i tiden.

Idrottsklubbens ledning har diskuterat med idrottsledaren efter att förundersökningen lagts ner och kommit fram till att ledaren inte ska fortsätta i klubben.

Idrottsledarens fackliga organisation säger till P4 Göteborg att det pågår diskussioner med stadsdelen för att hitta en bra lösning, antingen återgång till det gamla jobbet eller något annat bra alternativ. Idrottsledaren har förutom motanmälan till polisen också gjort en ansökan om officiell medling med de som anmält honom.