AB Volvo presenterar sin delårsrapport

AB Volvo förbereder sig för att minska på tillverkningstakterna i det europeiska produktionssystemet i början av nästa år, det skriver AB Volvos koncernchef Olof Persson, i en kommentar till delårsrapporten som presenterades under tisdagsmorgonen.

I övrigt fortsätter det att gå bra för AB Volvo på de flesta marknaderna. Vinsten före skatt blev 5, 4 miljader mot 4, 2 miljarder för tredje kvartalet i fjol . Det är något sämre än vad analytikerna hade förväntat sig.

Olof Persson skriver i en kommentar till delårsrapporten att produktionen för närvarande ligger något högre än orderingångstakten.

Vad gäller Nordamerika  räknar man med en totalmarknad på 210 000 tunga lastbilar under året, mot tidigare prognos på 230 000-240 000.

"Men vi förväntar oss en ökning av efterfrågan nästa år", lägger vd Olof Persson till i en kommmentar.

AB Volovs orderingång under tredje kvartalet blev totalt 59 975 lastbilar, en ökning med 18 procent jämfört med samma kvartal i fjol

Orderingången ökar mest i Nordamerika och Sydamerika, där ökningen är 27 respektive 33 procent.

Olof Persson skriver att det " osäkra makroekonomiska läget" i Europa gör det svårt för Volvo att bedöma behovet av nya tunga lastbilar men han tror att den europeiska marknaden nästa år kommer att uppvisa en mindre nedgång på i storleksordningen 10%.