Biltrafik bakom sämre Göteborgsluft

1:28 min

Luftföroreningarna i Göteborg minskar inte längre. Efter att de sjunkit kraftigt de senaste trettio åren befarar miljöforskarna att de nu ökar igen

Biltrafiken ses som trolig orsak.
– Det finns ju en rad orsaker som är troliga. När det handlar om kväveoxid är det ju så att antalet dieselfordon blir allt fler, samtidigt ökar trafiken totalt sett med flera procent per år, säger Karin Persson, projektledare på Svenska miljöinstitutet IVL.

– Dessutom är numera alla fordon utrustade med katalysator. Så den positiva effekten kan vi inte längre räkna med. Katalysatoreffekten har nått sin peak, tror Karin Persson.

Göteborgsluften var vid mitten av 1980-talet mycket dålig, många forskare klassade den som Nordens sämsta. Biltrafiken och den stora industrisektorn var främsta bidragande orsaker. Men vi fick också in en hel del förorenad luft nere från kontinenten och Storbritannien.

Kväve och svaveldioxid samt sotpartiklar är de luftföroreningar som IVL Svenska mätinstitutet har mätt i Göteborg och i stora delar av övriga landet. Mätningarna har pågått sedan 25 år. Fram till för ett par år sedan visade ett riksgenomsnitt att svaveldioxid minskat med över 60 procent, kvävedioxid med nästan 45 procent och mängden sot med över 55 procent. Men nu har det alltstå vänt. Den positiva kurvan pekar inte längre neråt.

Men det är inte bara i Göteborg som ett trendbrott skett, menar Karin Persson.
– Det ser ungefär likadant ut i hela Sverige, i alla de 120 kommuner som vi mätt luftföroreningar i.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se