M söker utanför ramarna

1:31 min

Moderaterna i Göteborg startar en trainee-utbildning, för att hitta personer som vill kandidera för partiet vid nästa val.

Det är en konsekvens av att politiska partier får allt svårare att locka nya medlemmar, säger statsvetare.
– Många partier har väl upplevt att de personer och grupper som varit medlemmar i ungdomsförbunden inte nödvändigt behöver vara bäst på att ta över rodret. Detta eftersom att rekryteringsbasen hela tiden minskar. Medlemmarna i ungdomsförbunden räcker inte till för att fylla de kompetensbehov som finns, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet.

Det var i veckan som Moderaterna i Göteborg startade en trainee-utbildning för att locka väljare som inte tillhör partiets vanliga krets. Tanken är att personerna, som inte är medlemmar i partiet, ska lära sig vad det innebär att vara moderat politiker och hur den kommunala och regionala politiken fungerar.

Målet är att få fram ett gäng icke-typiska moderater, mellan 25 och 40 år, som kan kandidera för partiet under valet 2014.
– Vi märker att det är färre mellan 25-40 år som söker sig till moderaterna och blir medlemmar. Vi tror att den gruppen kan hjälpa oss att få ett helhetsperspektiv på politiken, säger Cecilia Magnusson, förbundsordförande för Moderaterna i Göteborg.

Moderaternas alternativa sätt att försöka locka väljare överraskar inte Henrik Ekengren Oscarsson. Han tror att tillvägagångsättet kommer bli allt vanligt bland landets politiska partier.
– Partierna har inte så många medlemmar längre. De behöver bredda sin rekryteringsbas för att få fram skickliga och duktiga politiker som du och jag ska rösta på i framtiden. Jag tror att flera av de övriga partierna kommer att ta efter det här initiativet.