Bussar ska prata med trafikljus

Sju bussar i Göteborg ska börja kommunicera med trafikljusen. Meningen är att bussarna ska få information om när ljusen slår om och då slippa bromsa in i onödan.

Chauffören ser på en skärm vilken hastighet som rekommenderas för att ljuset ska slå om till grönt.

Den här tekniken ska minska både utsläpp och bränsleförbrukning. Testet som från december görs på linje 24 är en del i ett EU-projekt som ska pågå fram till 2013. Testplatsen är Hjalmar Brantingsgatan och tre korsningar.