Hård kritik mot fritids i centrum

1:24 min

Många fritidshem i stadsdelen Centum får kritik av Skolinspektionen för att att ha en ostrukturerad verksamhet, ja rent av ägna sig åt förvaring.

Flera av de sex fritidshem som finns är för dåliga på att följa upp hur det går för eleverna och då är det risk för att de inte får hjälp i tid.

De är några av slutsatserna som Skolinspektionen drar efter att ha klarat av alla kommunala skolor och fritidshem i Centrum. Ansvarig för tillsynen har Anna Wide varit.
– I Centrum har man inga sammanställningar av hur det går i årskurs 3 och 5 (numera åk 6) när vi har våra nationella prov. Då är det svårt att på en övergripande nivå förstå var någonstans man måste förbättra undervisningen. Då famlar man lite i blindo kring vad man ska åtgärda, säger Anna Wide som är ansvarig för tillsynen i Centrum.

Ingenstans i Centrum fanns heller fullt godtagbara handlingsplaner mot kränkande behandling, konstaterar Anna Wide.

– Idag ser vi inte jättemycket kränkningar i skolorna i Centrum men de här planerna är oerhört viktiga för att det plöstligt inte ploppar upp våld och kränkningar. För meningen är att det inte ska förekomma - att det ska vara nolltolerans.

Hon tillägger att förvaltningsledningen i Centrum är relativt ny men att den tidigt identifierat just de områden som måste förbättras som nu Skolinspektionen också sätter fingret på i sina inspektioner.

Dessutom säger skolchefer att de får mycket stöd av den nya förvaltningsledningen.
– Vi har förhoppningar om att stadsdelen Centrum ska landa i en bättre utbildningsverksamhet, konstaterar Anna Wide.

Det har varit stor omsättning på rektorer i centrum vilket påverkat kontinuiteten och det så kallade kvalitetsarbete som Skolinspektionen efterlyser.
– Man tycker överlag att vi i Centum har en relativt god skola men att vi har saker på fritidshemmen som vi måste vi måste utveckla, säger en av de relativt nya områdescheferna Rickard Ernebäck.

– De finns de skolor som har använt fritidspegagogerna mer till skolverksamhet under dagen vilket gjort att de inte haft tillräckligt med tid att planera själva fritidsverksamheten och det ska vi ändra på nu, säger områdeschefen Ulrika Merkel.

Skolinspektionen ska nu göra en fördjupad studie av fritidshemmen.

Epp Anderson
epp.anderson@sverigesradio.se