Barn smittade av resistenta bakterier

Fyra för tidigt födda barn har smittats av resistenta MRSA-bakterier vid vård på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det leder nu till att ett hundratal nyblivna föräldrar som haft sina barn på avdelningen uppmanas att testa sina barn, skriver Göteborgs-Posten.

Smittan upptäcktes i förra veckan på sjukhusets båda avdelningar för nyfödda. Hur smittan har kommit in vet man inte ännu. De smittade barnen är bara bärare av bakterien och inte sjuka.