Stora fel på lekland

Samtliga elva lekland i landet som Konsumentverket inspekterat, hade allvarliga säkerhetsbrister.  Vid Bushuset i Göteborg på Grafiska vägen fann man fyra allvarliga fel, varav tre var konstruktionsfel.

Det fanns risk att barn skulle skadas och falla genom öppningar uppe vid rutschbanans övre del eller ovanför bollhavet. Inspektörerna fann även stora hål i skyddsnät där barn skulle kunna fastna med huvudet. Hålen lagades omedelbart.

Konsumentverket anser att lekland inte kan friskriva sig från ansvar genom skyltar av typen "lek sker på eget ansvar". Verket anser annars att lekland generellt sett inte är farliga lekplatser för barn.