Byggplaner i city börjar ta form

1:21 min

Efter sju år är det nu bestämt att en affärsfastighet ska byggas på ödestomten på Södra Hamngatan. Fastighetsbolaget Hufvudstaden som äger tomten och den intilliggande hörnfastigheten har fått detaljplanen godkänd av kommunen.

– Hufvudstaden är startklara och kommer inom ett par kvartal att vara såpass framme så att vi kan starta. Men planprocesser tar tyvärr längre tid än ett par månader så det får man ha respekt för, säger Daniel Massot, chef för affärsområdet Göteborg på fastighetsbolaget Hufvudstaden.

Tomten på Södra Hamngatan 47 har stått tom sedan 2005. Då utbröt en brand och skadorna blev så omfattande att fastigheten revs året därpå. Sedan dess har inget hänt. Förrän nu. Detaljplanen är klar och en sex våningar hög byggnad ska pryda tomten.

Huset ska integreras med det intilliggande huset på hörnet av Södra Hamngatan/Fredsgatan och innan arbetet kan sätta igång på allvar krävs enligt Daniel Massot ett omfattande markarbete av hela kvarteret.

– Fastigheter inom vallgraven är grundlagda på lera, och man kan säga att alla fastigheter, som inte står på berg med hjälp av pålar, sjunker något. Det kommer vi att se över genom att grundförstärka ett antal fastigheter. Och vi kommer även se över gamla fastigheter och rusta upp dem invändigt i samband med byggprojektet.

Silvia Rydberg
silvia.rydberg@sverigesradio.se