Göteborgs jord har kartlagts

Sju procent av marken i Göteborg når inte upp till rekommenderad säkerhetsnivå när det gäller stabilitet och där finns en risk för spontana jordskred. Det visar den kartläggning av stabiliteten i jorden i Göteborgs kommun som genomförs sedan ett par år tillbaka.

Ett 40-tal bostadshus och lika många industrifastigheter ligger på osäker mark. Enligt Göteborgs-Posten är ett område i Skår, intill riksväg 40, den farligaste marken i Göteborg.

Genom analys av jordarter och geografiska förhållanden kan risken för spontana jordskred beräknas.