Klädesholmsbor får fortsätta koka

Rekommendationen att koka dricksvattnet på Klädesholmen kvarstår.

Ännu finns jordbakterier i vattnet om än i mycket låga halter. Men de ska ner till noll, säger Tjörns kommuns informationschef Eva-Karin Olsson till Västekot.

Hon tror att kommunen gjort all läcksökning och alla reparationer som varit nödvändiga och att bakterierna försvinner ur vattenledningsystemet om man bara låter det vara.

De boende på själva Klädesholmen har fått koka sitt vatten sedan i höstas.

Förra fredagen hävdes kokrekommendatinerna på de näraliggande öarna Koholmen och Ryttarholmen.