Marstrand

Turisthotellet Oscars närmare rivning

Turisthotellet Oscars på Marstrand från 1700-talet kan komma att rivas. Huset, som är en viktig symbol för orten, har förfallit till den grad att Kungälvs kommun och länstyrelsen nu vill ändra i detaljplanen så att det går att riva och bygga nytt på tomten.

Det är tak som har läckt och det är risk för genomtrampning och skorstenar som inte är säkra osv,. Förfallet är gravt, säger Kungälvs samhällsbyggnadschef Leif Johansson.

 - Vi har ju riksintresse för den här badortskulturen på Marstrand och det kan vem som förstå att det är båda nationellt och europieskt intresse. Men här finns en fastighetsägare som har planer på att riva och bygga andra byggnader. Men det starka riksintresset för de gamla byggnader har varit så stark att det har man inte gått med på

 Men nu öppnar kommunen och länstyrelsen upp för att fastighetsägaren ska kunna riva Turisthotellet som är en av Marstrands äldsta fastigheter. Hotellet som anses vara en viktigt del i ortens bild som en klassisk badort är en av ett tjugotal byggnader som märks ut som särskilt viktiga för orten.

Tidigare har kommunen och länstryrelsen sagt nej när fastighetsägaren velat göra om hotellet till lägenheter. Men enligt kommunens samhällsbyggnadschef Leif Johansson har de inte längre har något val annat än att ändra i detaljplanen och öppna upp för både rivning och ombyggnadtion.

- När nu kåken är i det skick som det är och det går inte hävda att fastighetsägaren ska hålla det i skicka varken tekniskt eller ekonomiskt. De här byggnaderna är liksom bortom all räddning, säger Leif Johansson.

Alexander Klaar
alexander.klaar@sverigesradio.se