Patient avled efter lungtransplantation

Sahlgrenska universitetssjukhuset gör en lex Maria-anmälan efter att en patient som genomgått en dubbel lungtransplantation avlidit.

Efter att transplantationen genomförts flyttades patienten till en vårdavdelning, och drabbades där av akuta andningsproblem, och på grund av att viss utrustning saknades på vårdavdelningen försvårades intuberingen.

Patienten fick intensivvård men avled efter tre veckor.