Enklare söka plats vid äldreboenden i Göteborg

Nu kan informationen förbättras till personer som vill flytta till ett äldreboende i Göteborg. Idag är reglerna krångliga om vart den intresserade kan vända sig.

Istället ska det gå att vända sig till en valfri stadsdel, som får ansvaret att erbjuda plats, i den egna stadsdelen eller i en annan.

En ansökningsblankett gemensam för alla 21 stadsdelar ska tas fram, tillsammans med en broschyr, enligt det förslag som nu går ut på remiss i kommunen.