Försök i Göteborg att göra rockkonserter bättre för hörseln

För att få ner ljudnivån i konsertlokaler byggs nu Takterassen om på Henriksberg i Göteborg .
Vid en rockkonsert där igår mättes ljudnivåerna, och de visades ligga över Socialstyrelsens gränsvärden, på 100 db, med 115 db som tillfälliga toppvärden.

Till försommaren nästa år ska ombyggnaden med bland annat skärmar vara klar. Om man lyckas på Henriksberg
kan också många andra av landets flera hundra musikklubbar dra nytta av erfarenheterna i Göteborg.
Enligt socialstyrelsen får den genomsnittliga ljudnivån under en konsert inte överstiga 100 decibel.