Stora skillnader mellan fristående och kommunala förskolor

Den första jämförelsen som gjorts i Göteborg av villkoren mellan kommunala och fristående förskolor visar på att det finns stora skillnader.

Det är i Linnéstaden, som en tillsyn gjorts där det finns många fristående förskolor varav de flesta föräldrakooperativ.
Enkelt uttryckt kan man säga att föräldrakooperativen har färre barn i grupperna, barnen är äldre och lever oftare med bägge föräldrarna.
Bemanningen är högre, men personalen är inte alltid lika högutbildad som den kommunala.
Dom privata alternativen får ersättning som dom kommunala men med ett års fördröjning.
Enligt Linnéstaden blir barnomsorgen idag totalt en miljon kronor dyrare än om hela verksamheten skulle ske i kommunal regi.