Inhyrd vårdpersonal minskade till hälften i regionen

Sjukvården i Västra Götaland har i år nästan halverat kostnaden för inhyrd personal. Och det är bara början, enligt ansvariga.

Förra året kostade vårdpersonal, som regionens sjukvård hyrt in, 400 miljoner kronor. I år kommer notan att bli högst 250 miljoner, säger Gunnar Snögren, som är chef för regionens personalstrategiska avdelning.
Hyrsjuksköterskor har försvunnit helt, medan primärvården fortfarande anlitar hyrläkare.
Enligt honom ska regionens beroende av bemanningsföretagen minska ytterligare nästa år.