Färre elever leder till skolnedläggningar i Göteborg

På tisdag kan politikerna i Backa fatta beslut om nedläggning av två skolor, Erikslundsskolan och Bäckebolsskolan, trots protester.

Föräldrar och lärare har haft invändningar i möten med politikerna och beslutet har skjutits upp flera gånger.
Det är inte bara i Backa som krympande barnkullar gör att grundskolor hotas av nedläggning. I exempelvis Tynnered diskuteras nedläggning av skolpaviljonger.