Prövning av längdkrav i AD skjuts upp

Målet i Arbetsdomstolen mellan Volvo och Jämställdhetsombudsmannen (JÄMO) avbröts strax efter att förhandlingarna inletts idag.

Målet gäller en kvinna som av Volvo anses vara för kort för att jobba i monteringsanläggningen.

Jämo vill pröva om Volvos krav på längd indirekt kan vara könsdiskriminerade enligt jämställdhetslagen.

Förhandlingen avböts i dag, eftersom JÄMO även vill pröva om företaget har rätt att ställa längdkrav även på andra håll i produktionen.

I april nästa år tas målet upp igen.