"Forskningspolitiken är kortsiktig"

Rektorn för Göteborgs universitet Pam Fredman är trött på den ryckiga utbildnings- och forskningspolitiken. 1 200 studieplatser försvinner från universitetet och alla fakulteter har fått räkna på vad det skulle innebära ifall de måste dra ner 5% på grundutbildningarna.

Samtidigt åläggs universitetet ordna fler vårdutbildningsplatser som man än inte vet om man får betalt för.

– Nu har man gjort en indragning. För Göteborgs universitets del handlar det om 800 platser. Sedan har vi även platserna som kom för två år när vi hade finanskrisen - 400 har nu tagits bort, säger Pam Fredman.

– Med de tvära kast som regeringen gör nu, när vi inte vet vad som gäller ett år till ett annat, så kanske vi har ett utökad utbildningsuppdrag igen nästa år. Det vet man inte, konstaterar Göteborgs universitetes rektor Pam Fredman krasst.

Pengarna för de 800 platserna försvinner som en konsekvens av att gratisutbildningen för utomeuropeiska studenter tagits bort. Betydligt färre studenter utanför Europa söker sig numer till Göteborgs universitet.

Samtidigt som universitetet förbereder sig för att dra ner grundutbildningar för omkring 60 miljoner kronor ska man utöka vårdutbildningarna.

– Dels så får vi ett uppdrag med fler läkarutbildningar, sjuksköterske- och tandläkarutbildningar som nog ska finansieras inom ramen för detta.

Och det är klart att vi inte ska ha en osthyvelprincip.

Hon anser att fakulteterna bäst vet var de kan skära och de har nu kommit in med sina förslag De ska bearbetas under våren.

Vice dekanus på Sahlgrenska akademin Kerstin Nilsson säger till Västekot att man åtminstone tror sig räkna med att få ökningen av antalet platser på läkarutbildningen betald.

Kan det bli så att man skär mycket på humanist -och konstutbildningar?

– Naturligtvis. Om vi inte får fler platser så blir det humanister och samhällsvetare som får vara med och betala det utökade antalet läkarplatser. Rent ekonomer går det många humanister på en läkare.

Regeringen signalerar att man vill ha fler "anställningsbara studenter" som ju vårdutbildningarna leder till, kommenterar Kerstin Nilsson.

Pam Fredman är också ordförande för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF och kräver en forsknings- och utbildningspolitik som ser minst 10 år framåt.

– Jag skulle säga att Sverige totalt saknar en långsiktig forsknings-och utbildningspolitik. Vi kan inte hålla på och svänga på det här sättet. Där skiljer sig Sverige från många andra länder, våra grannländer medräknade. Där har man en långsiktig och tydlig politik för vart man är på väg.

– Sedan förstår alla att man vid ekonomiska kriser och liknande får göra andra vägval under resans gång men man har ingen långsiktig politik vad gäller den högre utbildningen, säger Pam Fredman.

Hon värnar det livslånga lärandet och då kan man inte utbilda sig en gång för alla. Människor kan komma att behöva utbilda sig, ha perioder av arbete i mellan för att sedan återvända till universitet och högskolor.

Samtidigt som universitetet förbereder sig för att dra ner grundutbildningar för omkring 60 miljoner kronor ska man utöka vårdutbildningarna.

Pam Fredman är också ordförande för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF och kräver en forsknings- och utbildningspolitik som ser minst 10 år framåt.

Epp Andersson
epp.andersson@sverigesradio.se