Kritik mot förskoleplacering

1:17 min

De borgerliga representanterna i Göteborgs byggnadsnämnd kritiserar nu majoriteten för dålig planering av nya förskolor i stan.

Oppositionen tror inte att de provisoriska förskolor som klubbades igenom igår, kan få förlängt tillfälligt bygglov efter den första femårsperioden. Folkpartisten Kjell Björkqvist tycker att de rödgröna partierna har missat att allt fler familjer väljer att bo kvar i centrala Göteborg.

– Vi vill trycka på att det nu är viktigt att se till att vi börjar planera tidigt. Att vi i planeringen tar med de förändrade flyttrender som finns i samhället, säger han.

De borgerliga tycker att stadsbyggnadskontoret och den politiska majoriteten måste göra en ingående analys, där man tar reda på i vilka områden i Göteborg som det framöver kommer att uppstå stora behov av nya förskoleplatser. De borgerliga vill ha igång denna planering så snabbt att det inte behöver uppföras provisoriska förskolor med tillfälliga bygglov framöver.

Och blir det ändå en del tillfällliga bygglov på fem år, så ska dessa tillfälliga bygglov inte kunna förlängas med ytterligare fem år, menar Kjell Björkqvist.

Mats Arnsmar som är socialdemokratisk ordförande i Byggnadsnämnden säger att barnfamiljer inte flyttar ut till förortskommunerna i lika hög grad som tidigare.

– Det som har hänt är att familjer börjat uppträda på ett annat sätt. Man flyttar inte ut ur stan lika mycket som man gjorde förut när man fick barn. Idag stannar allt fler familjer kvar i de centrala och halvcentrala stadsdelarna, säger Mats Arnsmar.

Men detta är ju innebörden i den kritik som de borgeliga fört fram i Byggnadsnämnden?

– Ja och i det har dem helt rätt. Saken är bara den att vi inte kunnnat förutse de förändrade flyttströmmarna i tillräckligt god tid. Därför blir det nu en tid av tillfällliga bygglov, när det handlar om en del förskolor, säger Mats Arnsmar.

Av de fyra förskolor med tillfälligt bygglov på fem år som klubbades igenom igår i Byggnadsnämnden så ligger en vid Skårs Allé, två i Kålltorp och en i Slottsskogen.

Tommy Johansson
tommy.johansson@sverigesrado.se