Lena Malm föreslås bli ny fullmäktigeordförande

Socialdemokraten Lena Malm föreslås nu av sitt parti som ny ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige. Lena Malm är ordförande i Lundby stadsdelsnämnd och har suttit i fullmäktige sedan 1998.

Hon sitter också i Egnahemsbolagets styrelse och är ersättare i Trafiknämnden.

Socialdemokraten Rolf Lindén har varit kommunfullmäktiges ordförande efter förra valet, 2010, men lämnade posten 1 april, av familjeskäl, men också för att börja ett nytt jobb på LO-distriktet.