Satsningar på personalen gynnar lönsamheten

2:32 min

Alingsåsföretaget Nolans mekaniska verkstad har de senaste 20 åren haft tre gånger så hög lönsamhet jämfört med branschgenomsnittet. En viktig faktor är satsningen på personalen, konstaterar en forskare vid Handelshögskolan i Göteborg som studerat framgångsrika företag.

– Det är den där harmonin man har, man får åka ut och resa, man gör mycket aktiviteter tillsammans. Vi fiskar och spelar bowling, är ute på restaurang ofta, säger Raivo Merisalu som arbetat på Nolans i över 30 år.

– Det är trevligare att komma till jobbet, när man vet att det fungerar som det gör.

De tre framgångsrika företag i Alingsås som forskaren Christian Jansson vid Handelshögskolan i Göteborg studerat har antingen haft en hög lönsamhet eller hög tillväxt - allt beroende på att resurser använts på rätt sätt. Och på Nolans har den medvetna satsningen på personalen gett resultat.

– Det kan vara lönsamt att satsa på personalen, för att få en bättre effektivitet och i slutändan en bättre produktivitet, säger Christian Jansson.

Ju mer man satsar desto bättre får man tillbaka i företaget?

– Skulle man kunna säga. Det finns förstås en övre gräns, men satsa lagom mycket på de anställda för att dom ska ha en drivkraft att göra bra ifrån sig på jobbet.

Jan Sturehag med fru äger Nolans, som är en underleverantör och tillverkar saker i tunnplåt, har 18 anställda som har omfattande personalförmåner.

– Vi var nu i Prag i helgen, hade en utbildningsresa och vi tycker att det är trevligt att ta hand om personalen, säger Jan Sturehag.

Men det måste kosta en massa pengar?

– Nej, maskiner kostar pengar. Maskiner är en utgift, det är det inte att lägga på personalen.

Blir det bättre jobb utfört med alla förmåner och det sätt ni ser på personalen?

– Det blir alltid bättre när man trivs, säger Sturehag.