Kommunens påtryckningar har gett effekt

1:08 min

Göteborgs stad fortsätter att köpa gatsten från stenfabriker i Kina trots att radioprogrammet Kaliber för ett par år sedan avslöjade oacceptabla arbetsvillkor i fabrikerna. Men sedan dess har kommunen jobbat aktivt för att åstadkomma en förändring.

Efter att radioprogrammet Kaliber för ett par år sedan avslöjade oacceptabla arbetsvillkor i stenfabrikerna har kommunen jobbat aktivt för att åstadkomma en förändring. Och det verkar man alltså ha lyckats med nu.

– Vi har väl fortfarande bättre förhållande i Sverige men det viktiga tycker jag att vi ser en positiv trend sen vi började ställa krav, säger Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret i Göteborg.

Trots att Kaliber redan 2006 avslöjade missförhållanden i de kinesiska fabrikerna har Göteborgs stad fortsatt att köpa gatsten därifrån.

Men efter att kommunen ställt ökade krav på fabrikerna verkar arbetsförhållandena nu ha blivit bättre. Bland annat har allvarliga brister inom brandsäkerhet, första hjälpen och skyddsutrustning åtgärdats.

Men varför ska Göteborgs stad överhuvudtaget köpa gatsten från leverantörer med dåliga arbetsförhållanden?

– Det ska vi inte göra. Det är därför vi ställer krav. Däremot kan vi inte i våra avtal eller upphandlingar ställa krav på att vi inte ska köpa från visa länder, säger Roth.