Sjukvårdsrådgivningen

Långt kvar till kortare köer

1:33 min

Sjukvårdsrådgivningen i Västra Götaland har långt kvar till det uppsatta målet att 90 procent av samtalen ska besvaras inom tre minuter. Förra året var det bara 49 procent av dem som ringde som fick hjälp så snabbt. Och storhelger som påsk innebär extra långa köer.

Under påskhelgen kan man få räkna med en telefonkötid på upp mot 45 minuter.

– Vi vet sedan tidigare år att påsken är en oerhört belastad tid för sjukvårdsrådgivningen. Dels är inte infektionstiden slut utan det är fortfarande en infektionsmånad. Sedan är det fyra stängda dagar på vårdcentralerna till exempel och det innebär att man ringer till sjukvårdsupplysningen, för vi är ju den enhet som har öppet dygnet runt, säger Christina Isaksson, som är en av fyra verksamhetschefer på sjukvårdsrådgivningen i Västra Götalandsregionen.

Antalet telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen i Västra götaland, ökar stadigt. Förra året tog man emot drygt 900 000 samtal.

Vissa tider, framför allt på helger, kan det alltså bli kötoppar på upp mot 45 minuter. Att helt bli av med kötoppar är inte realistiskt, menar Christina Oscarsson, som är primärvårdschef för sjukvårdsrådgivningen i Västra Götalandsregionen. Men att få ner de här topparna är ett prioriterat arbete, säger hon.

– Vi håller på och tittar på om det finns något mönster i hur det ser ut och hur vi kan se över vår bemanning så att det så gott det går matchar när vi vet att det är flest som ringer.

I år har sjukvårdrådgivningen fått 20 extra miljoner för att förbättra tillgängligheten, och under årets första månader har kötiderna kunnat förkortas något. Men det nationellt satta målet att 90 procent ska få svar inom tre minuter är ändå långt borta. Enligt Christina Oscarsson visar undersökningar också att folk accepterar mer än tre minuters väntetid - och nu diskuteras att sänka ambitionsnivån.

– Sådana diskussioner finns på nationell nivå.

Och vad säger du själv om det - är det rimligt att sänka målen?

– Personligen så tror jag att man kan sänka målen något, ja.

Joel Wendle
joel.wendle@sverigesradio.se