Få busspassagerare spänner fast sig

Inte ens var femte bussresenär i Västsverige använder säkerhetsbälte i bussen, trots att det varit lag på det i åtta år.

En Sifo-undersökning som Flygbussarna låtit göra visar att de som är sämst på att spänna fast sig är storstadsresenärer och unga resenärer under 30 år. Män väljer bort bältet oftare än kvinnor.