Biblioteksflytt blir inte av

Linnéstadens bibliotek kommer inte att flyttas beslutade Stadsdelsnämden igår.

Under ett år har stadsdelsförvaltningen i Linnéstaden utrett möjligheten att omlokalisera biblioteket men ingen lämplig lokal har gått att uppbringa. Grannstadsdelarna Majorna och Centrum är heller inte intresserade av någon sammanslagning och därför är inte en biblioteksflytt aktuell för sdn Linné som har stort behov av att sanera sin dåliga ekonomi.