Tänk på säkerheten vid påskbrasan

Räddningstjänsten i Storgöteborg uppmanar allmänheten att ta det varsamt med påskbrasorna i år. Anledningen är att brasorna ökar risken för bränder och personskador.

Räddningstjänsten påpekar att brasan ska vara placerad långt från byggnader, kraftledningar och

brännbar vegetation. Man ska inte elda om det blåser för mycket eller om det råder eldningsförbud på grund av torka. Den som eldar ska också se till att ha vattenslang och annan släckningsutrustning på plats. Den som eldar har ansvar för att släcka ordentligt.

Man behöver inte anmäla att man ska ha en påskbrasa, men man måste ha tillstånd från markägaren.