Tjörn

Tjörnsanering kan skada miljön

3:01 min

Havs- och vattenmyndigheten riktar nu kritik mot Tjörns kommun för kommunens saneringsmetod efter det stora oljeutsläppet som drabbade ön i mitten av september.

Oljeutsläppet, som är det största någonsin på västkusten, orsakades av en fartygsolycka väster om Danmark och för att få bort oljan från klipporna så använder kommunen ett så kallat kallavfettningsmedel.

Ett medel som bland annat innehåller lacknafta, vilket Havs- och Vattenmyndigheten är mycket kritisk till.

– Det är en industrikemikalie som inte är avsedd att användas i naturmiljön. Vid allt för hårdför sanering kan det bli så att naturen tar längre tid på sig att återhämta sig än om man inte sanerar eller om man slutar vid grovsaneringen, säger Jessica Hjärpe-Olausson, utredare på Havs- och Vattenmyndigheten.

– Riskerna är helt enkelt inte tillräckligt utredda, säger Jessica Hjärpe Olausson.

Hon understryker samtidigt att det är svårt att hitta en bra saneringsmetod eftersom oljeutsläppet har skett i en svårsanerad miljö.

Kajsa Norell

kajsa.norell@sverigesradio.se