Göteborgare överklagar flest bygglov

Göteborgarna är de storstadsbor i landet som överklagar flest bygglov. Enligt Boverket överklagades 122 bygglov och förhandsbesked i Göteborgs stad under 2010.

Utslaget på antal invånare ligger både stockholmare och malmöbor betydligt lägre, skriver Göteborgs-Posten, som har granskat Boverkets Uppsiktsrapport över planering och byggande i Sverige.

Göteborgarna har legat i topp så länge Boverkets rapport har publicerats.