Gatubolagets ekonomiska kris utreds

Den ekonomiska krisen i Göteborgs Gatubolag var föremål för ett extrainsatt styrelsemöte igår.

Det ärGatubolagets Affärsområde Entreprenad går back. Förlusten beräknas bli 11 miljoner i år. Därför beslutade styrelsen vid sitt ett extramöte igår att den fortsatta verksamheten vid Entreprenad måste utredas så fort som möjligt. 

Av Gatubolagets 500 anställda hör idag 190 personer till affärsområdet Entreprenad som redan under det här året - har tagit bort 40 tjänster. Men enligt styrelsen råder det fortfarande övertalighet.

Gatubolagets vd Sven Henriksson, säger till nättidningen Vårt Göteborg att det stora tappet vid Entreprenad har uppstått under de senaste två åren.

Den vikande konjunkturen för det offentliga anläggningsbyggandet har slagit hårt mot Entreprenad. Medan de övriga affärsdelarna; Konsult, Teknisk service och Parkering har gått bra.

För att inte dom friska delarna också ska drabbas måste den fortsatta verksamheten vid Entreprenad utredas snabbt,säger Sven Henriksson.

Kanske finns alternativa möjligheter- kanske ska Entreprenad koncentrera sig på till exempel drift/underhåll eller nyproduktion, I övrigt vill han inte spekulera kring vad en utredning kan komma fram till.