Saab har skulder på 13 miljarder

Saabs sammanlagda skulder är 13 miljarder kronor men konkursboets tillgångar är bara 3,6 miljarder.

Den sammanlagda bristen i konkursbona är cirka 9,4 miljarder kronor.

Konkursförvaltarna skriver i sin sammanfattning att de har betalat ut lönegarantipengar till cirka 3 600 anställda på Saab-bolagen med sammanlagt 570 miljoner kronor.

De tidigare Saabanställda, cirka 3 600 personer, har fordringar i konkurserna på sammanlagt 513 miljoner kronor. Det handlar om sådant som inte täckts av lönegarantin.

Enligt konkursförvaltarna kan de som varit anställda på Saab Automobile inte räkna med att få ut något, medan de anställda i dotterbolaget Powertrain kan få en viss del.

Under konkursen och företagsrekonstruktionen har staten betalat ut sammanlagt cirka 870 miljoner kronor i lönegaranti.

Totalt finns det därmed skulder kopplade till de anställda på nästan 1,4 miljarder kronor.

Saab har också, enligt bouppteckningen en nettoskuld på ytterligare 606 miljoner kronor.

Fast där är konkursförvaltarnas utredning inte helt klar än.

Saabs sammanlagda skuld är 13 miljarder kronor. Därtill kommer cirka 2,2 miljarder som betalats av General Motors till Saab Automobile AB som en betalning av såkallade preferensaktier, en sorts som akite som ger företräde vid till exempel utdelninge efter en konkurs.

När det gäller konkursen av Saab Tools uppgår Tools skulder till 425 miljoner kronor. Saab Powertrain har skulder på 1,2 miljarder kronor.