Fler fartyg flaggas ut från Sverige

1:27 min

Utflaggningen av fartyg från Sverige fortsätter. Nu är det klart att fyra fartyg från DFDS Seaways ska flaggas ut från Sverige till det danska internationella sjöregistret, DIS.

Det är en beklaglig utveckling, enligt Kenny Reinhold från SEKO Sjöfolk.

– Den svenske sjömannen mår fruktansvärt dåligt, det värsta är den här ovissheten, när är det min arbetsplats, när är det mina kostnader de sitter och tittar på, det är mycket sjöfolk som är orolig med anledning av den här utvecklingen, just för att man bara tittar på några enstaka kronor i besättningskostnaden, säger han.

Anledningen att DFDS nu flaggar ut fyra fartyg är att för att få alla fartyg samlade på ett och samma ställe, enligt DFDS kommunikationschef Gert Jakobsen. Dessutom sparar företaget pengar.

– Det handlar om att bli konkurrenskraftiga, det är det våra kunder efterfrågar, det är i en mycket konkurrensutsatt marknad.

Hur mycket pengar sparar ni?

– Det kan vi inte säga nu.

De fyra fartygen kör gods mellan Göteborg och Belgien respektive Storbritannien, alla 140 i personalen ska erbjudas jobb i Danmark säger DFDSs kommunikationschef.

Men till vilka villkor är inte klart, förhandlingar med facken inleds nästa vecka och det finns en oro om bland annat försämrad sjukförsäkring och pension.

De senaste fem åren så har antalet oceangående fartyg flaggade i Sverige minskat från 300 till under 100 vid årsskiftet. Nu försvinner än fler med DFDS och kritiken från branschen har varit hård på krav om en ny sjöfartspolitik.

Lars Höglund är ordförande för Svenska redareföreningen som själv flaggat ut alla sina sju fartyg:

– Tråkig utveckling, det gör att sjöfartsklustret i Sverige minskar än mer, och vi är under 100 fartyg. Orsaken är att Sverige inte följder det ramverk som EU har för sjöfart.