Alingsås föredöme för vård av döende

1:42 min

Alingsås blir i morgon centrum för Sveriges kunniga i palliativ vård – vård i livets slutskede.

Då hålls bland annat en nationell konferens i staden som själv är ett föredöme. Man har lyckats få hela vårdkedjan, från hemsjukvården till lasarettet, att arbeta tillsammans kring den döende.

--Tiden är knapp, tiden är utmätt och vi måste träffa rätt snabbt vad gäller smärta, ångest, oro och illamående som är vanliga symptom i livets slut, säger överläkaren Elisabet Löfdahl på Alingsås lasarett och processledare för den palliativa vården i Västa Götalandsregionen.

En annan viktig del i palliativ vård är kommuniaktion med närstående som ju ofta har en besvärlig situation och följer den sjuka nära. Sedan har vi även ett ansvar att följa upp de efterlevande efter dödsfallet.

Vården skiljer sig mycket åt i Västra Götalandsregionen, konstaterar hon och vill att den typen av samarbete som finns i Alingsås ska spridas i regionen.

– Det ska finna kvar även om eldsjälar försvinner eller pengarna tryter, säger Elisabet Löfdahl.

I Alingsås fick över 200 obotliga sjuka, främst cancerpatienter, förra året hjälp av det palliativa vårdteamet från lasarettet.

Många valde att dö hemma men sedan förra året finns även 5 till-8 platser på en ny enhet på lasarettet och den invigs i morgon av drottning Silvia.

I filosofin ingår alltså även att vårda närstående för att de ska klara sin kommande förlust. På avdelningen har de fått ett eget rum för samtal.

--Vi öppnar upp för samtalet om vad vi ska göra de sista timmarna eller dagarna och i det kan man också ställa sina frågor och berätta om sina farhågor om vad som kommer att hända både innan döden och efter döden, säger sektionsledaren Helen Johansson.

Finns det något i ert sätt att tänka som man skulle kunna föra över till den vanliga vården eller äldreomsorgen ?

– Att våga stanna kvar och lyssna, säger Helen Johansson.

Epp Anderson
epp.anderson@sverigesradio.se

På gång om palliativ vård:

* Ett kvalitetsregister håller på att byggas upp. Vill du se hur den palliativa vården fungerar i din kommun gå in på palliativ.se

* Nylligen kom landets första nationella vårdprogram för palliativ vård och i höst väntas Socialstyrelsens öfrsta nationella riktlinjer

* Läkare ska kunna speciallisera sig i palliativ vård

* En studie i Västra Götaland ska ta reda på hur stöd till efterlevande  påverkar deras hälsa och livskvalitet. Tidigare studier har visat att människor som upplevt anhörigas död i cancer har en översjuklighet och ibland överdödlighet.