Mölndalsborna nöjda med sin hälsa

1:27 min

Hur mår Mölndal? Den frågan har nu fått ett svar när Mölndal gjort en sammanställning av fakta och statistik över olika hälsoaspekter hos Mölndalsborna.

Och bokslutet gav positiva besked säger Hillevi Funck, folkhälsoplanerare i Mölndal.
– Vi är en gynnad kommun. Man skattar sin egen hälsa väldigt högt. Man känner att man har kraft och energi. Där ligger vi högt, jämfört med andra kommuner, säger Hillevi Funck.

Men även om Mölndalsborna på det stora hela har det bra finns det problem. Bland annat skillnader mellan hur pojkar och flickor mår. Flickorna mår sämre och har inte heller samma framtidstro som pojkarna. Orsakerna till det kan vara flera men Hillevi Funcke tror att vilka förväntningar som ställs på ungdomar säkert spelar in.