oljesaneringen på tjörn

Miljöfarligt ämne tas bort

Tjörns kommun tar nu bort det miljöfarliga medlet som använts vid oljesaneringen. I stället ska man nu grovsanera bort oljan från klipp- och stenstränder med hjälp av spadar, skrapor och andra handredskap.

Som Västekot berättade i helgen kritiserade Havs- och vattenmyndigheten Tjörn för att ha använt kallavfettningsmedlet som bland annat innehåller lacknafta.

Miljöavdelningen sa först ja till metoden efter att ha fått lugnande besked om miljöriskerna, men Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen anser att riskerna inte är tillräckligt utredda.