göteborgs trängselskatt

Miljoner förbereder för avgifterna

Trafikverket delar ut 58 miljoner kronor till Mölndal, Härryda och Partille. Pengarna ska användas till diverse förberedelser inför trängelskatten nästa år.

När trängselskatten införs nästa år kommer trafiken att ta andra vägar. På vissa vägar i Göteborgs kranskommuner kommer vi att få se en ökning av antalet fordon. Därför satsar nu trafikverket 58 miljoner på diverse ombyggnationer.

Bland annat kommer Mölndals kråka få ett separat bussfält och Öjersjövägen och Tingsvägen i Partille kommer att få en separat gång- och cykelväg och detsamma gäller delar av gamla Boråsvägen i Härryda.