förbindelse över göta älv

Tight schema för ny bro

0:45 min

Trots alla förseningar ska en ny Göta Älvbro kunna vara klar om åtta år, år 2020, det säger nu ordföranden i Göteborgs byggnadsnämnd Mats Arnsmar. Men det är inga stora tidsmarginaler som Göteborgs stad har att arbeta med.

– Den bedömning som jag gör idag är att till 2020 så har vi en ny Göta Älvbro. Men det är precis att det går...

Kan man vänta något eller några år ytterligare på att den nya bron blir färdig?
– Det är ju sagt att den gamla bron är uttjänt till 2020, så det är det som vi har att rätta oss efter, säger Arnsmar som själv inte har några problem med att åka över den snart uttjänta bron.

– Jag har inga bekymmer med det. Jag vet att man lägger 150 miljoner varje år på att hålla den i skick.

Det blir stora pengar på en tioårsperiod, vilket är ett av skälen till att man snabbar på arbetet med en ny Göta Älvbro, säger Arnsmar.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se