Ungdomar räddade ur grotta

Räddningstjänsten ryckte sent igår kväll ut och hjälpte tre ungdomar som hade klättrat ned i ett schakt eller liknande utrymme vid järnvägen i Norsesund i Lerum.

Ungdomarna, hade tänt en eld där och kunde kunde inte ta sig ut igen. Räddningstjänsten klippte upp ett galler och hjälpte dem ur tunneln. Ingen fick några skador som krävde sjukhusvård.