Uteblivna personlarm ska förklaras

1:33 min

För flera år sedan beslutade Göteborgs politiker att våldsutsatta kvinnor ska få skyddslarm av kommunen om de inte får det av polisen. Men inget har hänt och nu vill kommunledningen ha en förklaring.

2007 föreslog folkpartiet att våldsutsatta kvinnor skulle kunna få personlarm. Intresse fanns i Göteborgs stadsdelar, så borgerliga partier och Vänsterpartiet röstade 2009 igenom ett försök.

Men ingen stadsdel har velat genomföra försöket och kommunstyrelsen har nu begärt en förklaring. Kanske finns den redan i beslutsunderlaget, för där står att Göteborgspolisen inte vill ha några kommunala överfallslarm. Där står också att kvinnojourerna vill att polisen erbjuder fler skyddslarm till berörda - och att polisen borde ta akuta larm på större allvar.

För den som utsätts för våld går det snabbare att ringa 112, anser SOS Alarm, som ju ändå måste slussa larmen vidare till polisen.

Både Socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) är tveksamma till kommunala larm, som de menar kan inge en falsk trygghet för berörda kvinnor.

Ett kompakt motstånd från myndigheter kan vara en förklaring till trögheten i stadsdelarna, medger vänsterpartistiska kommunalrådet Mats Pilhem.
– Så skulle det kunna vara. Men vi vill ändå se på vilket sätt man har provat frågan ute i våra stadsdelar, så därför vill vi ha fram det underlaget.

Även Mats Pilhem tycker att larmen egentligen bör skötas av polisen.
– Självklart. Det bästa är om polisen får de resurser och gör de prioriteringar, som gör att man får kontakt med polis och ingen annan myndighet.

Mats Pilhem (V) säger ändå att hans parti inte har ändrat uppfattning i frågan om kommunala larm.

En som inte har gett upp idén är folkpartisten Helene Odenjung, som för fem år sen väckte förslaget om kommunala personlarm för våldsutsatta kvinnor.
– Polisen i Stockholms län har genomfört en volontärsverksamhet där man kan ringa till "Nattknappen", som de kallar det. Så jag undrar varför polisen i Göteborg inte tycker det är ett bra system, när polisen i Stockholm verkar göra det.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se