Lättare följa spilld olja

Hur och vart sprids oljan efter ett utsläpp i havet? Havs- och vattenmyndigheten ger ett bidrag på 400 000 kronor till SMHI för ett system som tar reda på detta.

Havs- och vattenmyndigheten ger ett bidrag på 400 000 kronor till SMHI för att utveckla ett prognossystem där man ska kunna simulera hur strömmar, vindar och isläggning ändras och hur oljan kan tänkas röra sig.

Det var det stora oljeutsläppet vid Tjörn i höstas som gjorde det tydligt att det behövdes förbättringar.